Siostra na krawędzi

Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność, rozwój, samorealizację. Budujemy pozytywne wzorce, oparte na solidnym fundamencie.

Leave a Reply