Piękne słowo Boga dla nas na dziś:
 
“A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać.”
Kiedy chodzimy  z Bogiem niczego nie musimy się obawiać,  On Jest naszą największą bronią…
Ola