Zapraszamy na bezpłatne konstultacje psychologiczne, psychiatryczne i edukacyjne dla:
– dorosłych
– młodzieży
– dzieci
doświadczających trudności emocjonalnych w rodzinie związanych z brakiem wzajemnego porozumienia, konfliktami małżeńskimi, przemocą i kłopotami wychowawczymi.

* wsparcie indywidualne i grupowe
* mediacje między rodzicami i dziećmi
* mediacje między małżonkami
* grupy dla młodzieży i dzieci
* konsultacje psychiatryczne

Miejsce:
Centrum Profilaktyki w Legionowie, Aleja 3 Maja 24
Zapisy i informacje pod numerami telefonów
693 683 262
600 291 650