Siostra Jola wraz z managerką fundacji Agnieszką Marciniak odwiedziły  Centrum Integracji Społecznej w Markach. Zapoznawały się z funkcjonowaniem CIS prowadzonym  przez siostrę Ulę ze Zgromadzenia Sacre Coeur przy Fundacji Otwarte Serca. W ramach CIS, uczestniczki edukowały się w krawiectwie. Pod nadzorem Instruktora szyły piękne anioły, renifery, torby i inne niesamowite rzeczy, które można zobaczyć na Faceebook’u Fundacji Otwarte Serca. Poza pracą uczestnicy CIS-u mają warsztaty reintegracyjne.

CIS jest elementem ekonomii społecznej. Jest przykładem działalności  o celach głównie społecznych. W założeniu funkcjonowania CIS, zyski są reinwestowane w  cele społeczne lub we wspólnotę, która tworzy  CIS..

Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. CIS działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym – taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej . CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. długotrwale bezrobotnych, nieprzystosowanych społecznie, takich którzy nie mają wyuczonego zawodu. CIS nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która CIS utworzyła. Między CIS a uczestnikami zajęć w CIS nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W CIS osoby te uczą się określonego zawodu,  aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie związane z nabytymi umiejętnościami.

Od najbliższej środy wyroby te będą dostępne w sprzedaży w sklepie “Niebo” Fundacji Pasja Życia
przy ul. 11 Listopada 10

Zapraszamy 🙂