Profilaktyka to nic innego jak zapobieganie problemom zanim one jeszcze wystąpią. Jest to dobre  długoterminowe, starannie zaplanowane współdziałanie wielu instytucji i osób, które są w nią zaangażowane.

Dlatego też w naszych działaniach Fundacyjnych pragniemy eliminować lub całkowicie redukować czynniki zagrożenia w danej grupie osób, a tym samym wzmacniać czynniki chroniące. Stąd też współtworzymy projekty skierowane do różnych grup społecznych w szczególności tych narażonych na rozwój dalszych patologii, aby rozwijać samoświadomość poprzez psychoedukację w poszczególnych grupach osób. Wierzymy bardzo w metodę “podaj dalej,” która jest metaforą tego jak jedno drobne zdarzenie uruchamia szereg następujących po sobie, wynikających jedno po drugim zdarzeń. W odniesieniu do tej metody mamy ogromne przeświadczenie o tym, że mając wpływ na rozwój jednej osoby, wpływamy na całe jej środowisko. Najlepszym sposobem by to osiągnąć jest wydobycie na zewnątrz i na dalszym etapie wzmocnienie potencjału danej osoby, a także wskazanie różnych ścieżek rozwiązań danej sytuacji. Czasem by móc to osiągnąć wystarczy stworzyć odpowiednie warunki, w atmosferze akceptacji i ciepła, aby dana osoba mogła poczuć się pewnie ze sobą i w komfortowych warunkach zmierzyć się z własnymi słabościami, które w efekcie determinują wydobycie siły do walki o własne lepsze życie…

“Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? (…) A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”