W sobotę 4-go lutego jak co miesiąc, ekipa realizująca projekt w Anielinie spotkała się, by podsumować kolejny miesiąc pracy z podopiecznymi. Awelina (odpowiedzialna za zajęcia muzyczne) i Paweł (odpowiedzialny za zajęcia sportowe) opowiadali o swoich spostrzeżeniach o programie. Jednogłośnie stwierdzili, że projekt nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów – na zajęciach wciąż pojawiają się nowe osoby. Z zajęć gitarowych korzystają pacjenci z pierwszego kontraktu, którzy mają ogromną chęć do nauki, poznawania nowych rzeczy i zapał do ćwiczeń. Pacjenci poznają chwyty gitarowe, rytm, tonację, coraz bardziej poprawia się u nich koordynacja ruchowa. Zdarza się oczywiście, że podopiecznemu brakuje cierpliwości i chce się podać po pierwszej próbie, jednak Awelina wspiera te osoby zachęcając do kolejnych podejść w temacie – system motywacyjny kończy się sukcesem, bo rzeczywiście udaje się jej zachęcić osoby o mniejszych zasobach cierpliwości, a co najważniejsze podnieść ich wiarę we własne możliwości.

Natomiast jeśli chodzi o zajęcia sportowe – podopieczni uczą się technik ciosów, bloków i zbić (technik samoobrony), szybkości i koordynacji ruchów, a dodatkowo wykonują treningi obwodowe (siłowo – wytrzymałościowe). Pacjenci są zmotywowani, zaangażowani, nastąpiła u nich wyraźna poprawa kondycji i koncentracji. Uczą się również wzajemnej pomocy i współpracy.

Przypominam, że projekt ruszył po otrzymaniu przez nas dofinansowania od Fundacji PZU na realizację projektu „Interdyscyplinarna pomoc osobom uzależnionym”. W ramach projektu prowadzimy cykl zajęć sportowych i muzycznych dla pacjentów ośrodka w Anielinie. Celem zajęć jest wsparcie i zmotywowanie pacjentów do pracy nad sobą. Projekt zaczęliśmy w listopadzie i już dzisiaj widzimy jak bardzo był on potrzebny w miejscu, w którym jest on realizowany.

Jesteśmy dumni z przebiegu projektu, z naszych prowadzących i podopiecznych. Życzymy dalszych sukcesów i czerpania satysfakcji z nauki