Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przy Fundacji „Pasja życia” im. S. Józefy Menendez ogłasza nabór na stanowisko instruktor nauki zawodu (warsztat gastronomiczny i porządkowy) w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@pasjazycia.org do dnia 20.05.2020 r. Dokumenty powinny zawierać: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, referencje (mile widziane).

Osoba na tym stanowisku będzie wypełniała następujące zadania:
1. Stała współpraca z kierownikiem CIS, doradcą zawodowym, psychologiem przy realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników CIS
2. Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
4. Terminowe i profesjonalne wykonanie zleceń,
5. Składanie zamówień na niezbędne materiały,
6. Prowadzenie dziennika zajęć grupowych,
7. Ocena umiejętności nabytych przez uczestników zajęć grupowych,
8. Opracowywanie rocznego planu pracy.
Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Legionowie oraz inne miejsca w zależności od potrzeb Pracodawcy i w celu prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania obowiązkowe:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe pedagogiczne / średnie lub wyższe + ukończony kurs pedagogiczny,
3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 6 lat,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
5. prawo jazdy kat. B,
6. umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1. samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2. wysoka kultura osobista,
3. otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i innej grupie społecznej,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
5. umiejętność organizacji pracy sobie i innym,
6. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
7. umiejętności techniczne (doświadczenie stolarskie) lub doświadczenie w pszczelarstwie.Wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie – 601 252 395.