Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia z elementami rozwoju duchowego dla osób współuzależnionych (osoby mające bliską osobę uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz borykające się z zachowaniami, jakie niesie za sobą uzależnienie bliskich zajęcia będą się odbywać w każdy poniedziałek w godz. 17:00  – 18:30.

Grupę poprowadzą :

Sylwia Wójcikowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz specjalistą psychoterapii uzależnień posiadająca certyfikat Krajowego Biura ds.Zapobiegania Narkomanii.

Doświadczenie zdobyłam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W kolejnych latach podejmowałam pracę w poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz programie metadonowym, pracując z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, oraz z ich rodzinami. Jestem biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz wykładowcą przygotowującym przyszłych terapeutów uzależnień. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

oraz

Elżbieta Prus

terapeuta uzależnień,

Posiadam bogate doświadczenie życiowe: dysfunkcji w rodzinie, własnego uzależnienia, rozpadu małżeństwa oraz wynikających z tego dysfunkcji, które dotknęły trójkę moich dzieci. Jestem  absolwentką oraz prowadzącą warsztaty 12 kroków ku wolności i gorącą propagatorką tego programu. Moje zainteresowania kieruję ku rodzinie i poprawie relacji w niej, stąd wiele szkoleń np.: Warsztaty umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Warsztaty edukacyjne dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków, Warsztat umiejętności psychologicznych, „Jak wyjść ze współuzależnienia”, „Jak pokonać rodzicielską bezradność”.

Swoją duchowość rozwijam, także we Wspólnocie neokatechumenalnej.

GRUPA ROZPOCZNIE SIĘ 1 LUTEGO 2021r

prosimy o smsowa informacje: 509 432 492  lub na fundacja@pasjazycia.org jaką formę zajęć Państwo preferują?

Osobiście, w budynku Fundacji ul. Strużańska 2B czy przez Skypa.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE