Wspólnota Fundacji otacza indywidualną modlitwą różne, ważne intencje związane ze sprawami życia codziennego. Jeśli masz pragnienie niesienia duchowej pomocy wybierz sobie jedną z podanych intencji którą będziesz polecał(a) Miłosiernemu Bogu przez najbliższy tydzień w formie wybranej przez siebie modlitwy.

Jeśli chciałbyś dołączyć swoją intencję napisz e-maila na adres: fundacjapasjazycia@gmail.com z podaniem istotnych informacji (np. od kogo itd). Intencje te odczytamy podczas wspólnotowej Eucharystii. Dziękujemy! fpż

 

Intencje:

 

O pokój serca i otwarcie na Ducha Św. dla członków Fundacji “Pasja Życia”

O zdrowie dla Piotra (siostrzeńca s. Joli) i pokój w jego rodzinie.

O wytrawnie w trzeźwości dla Grzegorza Dz.

O uzdrowienie relacji w rodzinie pani Lucyny i nawrócenie córki Nicoli.

Za Krzysztofa Szafrańskiego i jego rodzinę o wszelkie potrzebne łaski.

O trzeźwość dla Karoliny i umocnienie w wierze.

O  nawrócenie córki Kasi i uzdrowienie relacji w rodzinie – Halina.

Za Sebastiana o żywą wiarę.

Za Arka o siły do wytrwałego życia w łasce.

Za Grzegorza o wytrwanie w wierze.

Za Monikę o zdrowie psychiczne i duchowe.

O łaskę Bożej Miłości i Pokoju w sercach i małżeństwie Agnieszki i Andrzeja.

Módlmy się za Barbarę Żółtańską, aby doznała łaski uzdrowienia.

Boże Ojcze w imię Pana Jezusa zapraszamy Ciebie do udziału we wszystkich codziennych zmaganiach naszej rodziny. Prosimy, abyśmy mogli doświadczyć Twojej wszechmocy i nadprzyrodzonej mądrości Ducha Świętego w znanej Tobie, Panie sprawie. Boże, odpuść nam grzechy, strzeż w czasie podróży i chroń od zła. Prosimy o zdrowie dla Huberta i mamy znajomej. Maryjo, módl się za nami. Amen

O dar zdrowia i potomstwa dla Kasi i Pawła.

O dar pracy dla Anety.

O wiarę i wszelkie potrzebne łaski dla całej Rodziny. Monika