* 12 kroków ” Wreszcie żyć – ku pełni życia”
“Bóg nie zniewala, dał człowiekowi wolność i ją szanuje. Człowiek zawsze ma wolność wyboru” – Jacek Racięcki – terapeuta uzależnień.
Warsztaty 12 kroków organizowane są od 2008 roku przez Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie. Opierają się na Programie 12 kroków i bazują na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączą rozwój duchowy i osobowy z elementami psychoterapii.
Od 2014 r. członkowie zarządu Fundacji Pasja Życia – Jacek Racięcki oraz s. Jolanta Glapka, prowadzą warsztaty w Legionowie, Zakroczymiu i w Warszawie. Cały warsztat trwa ok. 2 lat i ma na celu integralny rozwój osobowy uczestników.
img_20160305_130453 img_20160305_130522 img_20160305_130529


* Sklep charytatywny NIEBO

Od kwietnia 2014 r. Fundacja w ramach pomocniczej działalności gospodarczej prowadzi sklep z używanymi artykułami w Warszawie przy ul. 11 Listopada 10.
Do sklepu można przynieść sprawne i nadające się do dalszego użytkowania, ale niepotrzebne rzeczy. Za niewielką opłatą znajdą one nowych właścicieli. W sklepie pracują osoby, którym pomagamy odnaleźć się w społeczeństwie, borykają się z brakiem pracy czy też potrzebują wsparcia duchowego. Pozyskane środki pieniężne są wykorzystane na budowę Centrum Pasja Życia w Legionowie i pozostałe cele statutowe Fundacji.

* 2016 kwiecień – lipiec.
Fundacja realizowała zadanie publiczne zlecone przez Gminę Legionowo pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym przemocy.
W ramach zadania były zorganiowane: warsztaty z psychodramy, grupa wsparcia dla młodzieży, grupa wsparcia dla dorosłych, konsultacje z psychiatrą, konsultacje z psychologiem.
Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkanców Legionowa – ze świadczeń skorzystało ok 75 osób.

* Psychodrama

Zajęcia z psychodramy dla dorosłych Fundacja prowadzi od 2012 r.
Zajęcia z psychodramy dla dzieci Fundacja prowadzi od 2014 r.

monia

Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez we współpracy z Urzędem Miasta Legionowo oferuje mieszkańcom Legionowa bezpłatny dostęp do nowoczesnych i skutecznych form pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Techniki psychodramatyczne wpisują się w naukowo potwierdzoną metodę dialogu motywującego, przynoszącą bardzo dobre efekty w leczeniu osób uzależnionych, czy to od substancji psychoaktywnych, czy od zachowań (uzależnienia behawioralne). Szeroko stosowane są w przypadku zaburzeń lękowych, nerwicowych; trudności w relacjach; w kryzysach; depresji. Psychodrama stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej formie przeżyć, problemów, trudności i konfliktów w formie obrazowej. Na psychodramatycznej scenie „teatru terapeutycznego” są odgrywane wspomnienia minionych konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, fantazje, marzenia, sny oraz sytuacje z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości. Role, postaci z wewnętrznego świata powoływane są na scenę, po to by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia i przełamać powtarzające się schematy zachowań destrukcyjnych. Werbalne oddziaływania psychoterapeutyczne często nie są w stanie przebić się przez ścianę zaprzeczeń do głęboko skrywanych stanów emocjonalnych. Stąd uważa się, że praca metodą psychodramy może być szczególnie pomocna w terapii dorosłych dzieci alkoholików, osób uzależnionych i współuzależnionych, z zaburzeniami odżywiania, cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości psychosomatyczne, ofiar i sprawców przemocy. Dzieciom i młodzieży pomaga uporać się z nieśmiałością, biernością, wycofaniem społecznym, zbytnim przywiązaniem do gier komputerowych i internetu, kompulsywnym jedzeniem, agresją. Rozwija w nich kreatywność i spontaniczność, umacnia poczucie własnej wartości i sprawczości, umożliwia doświadczenie swoich zasobów, rozbudza wyobraźnię i intuicję.
Zajęcia prowadzoine są przez członka Fundacji Monikę Jędrusiak, która posiada certyfikaty z zakresu psychodramy.


* 2013 Kwiecień – Czerwiec 

Autorskie Warsztaty Muzyczne “Od Muzyki Plemiennej do Hip-Hopu” dla młodzieży szkół legionowskich.
phoca_thumb_l_543565_487168484673846_1991798401_n-1000

* 2012 – Grudzień
Koncert Bożonarodzeniowy Marcina Stycznia i Promocja Kalendarzy Fundacji na rok 2013
phoca_thumb_l_dsc07648-1000

* 2010 – Maj
Konferencja Dr Tomasza Góreckiego – Rola wychowawcy w przeciwdziałaniu stosowania przemocy i kształtowaniu tożsamości młodego człowieka.
phoca_thumb_l_071-1000 phoca_thumb_l_076-1000 phoca_thumb_l_085-1000

* 2010 – Maj
Miasto Miłosierdzia – Projekt Instytut JP II i Fundacja Pasja Życia
phoca_thumb_l_dsc04717 phoca_thumb_l_dsc04746

* 2009 – Wrzesień
Fundacja w polskich parafiach Nowego Jorku – Projekt Pasja Życia
phoca_thumb_l_dsc01748-1000 phoca_thumb_l_dsc01460-1000 phoca_thumb_l_dsc01749-1000

* 2009 – Grudzień
Koncert Marcina Stycznia – Z wdzięcznością dla dobroczyńców – Projekt Pasja Życia
008-1000

* 2009 – Grudzień
Wernisaż Marka Jaromskiego – Projekt Pasja Życia
234-1000 282-1000 phoca_thumb_l_223-1000 phoca_thumb_l_274-1000 phoca_thumb_l_294-1000 201-1000 phoca_thumb_l_245-1000

* 2009 – Maj
Dni Legionowa  – Projekt Pasja Życia
phoca_thumb_l_phoca_thumb_l_163-1000 phoca_thumb_l_20090530037-1000 phoca_thumb_l_phoca_thumb_l_167-1000 phoca_thumb_l_20090530026-1000 phoca_thumb_l_phoca_thumb_l_144-1000

* 2008 Sylwester  – Projekt Pasja Życia
W ramach projektu ”Wieczór Sylwestrowy z Pasją” finansowanego przez FIO w 2008 roku odbyły się warsztaty choreoterapeutyczne zakończone pokazem tańców w czasie wieczoru sylwestrowego. Tego typu warsztaty terapeutyczne, prowadzone w grupie 15 osobowej, miały na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie postaw trzeźwościowych oraz ukształtowania chęci niesienia pomocy ludziom zagrożonym uzależnieniami. Warsztaty te cieszyły się dużą popularnością – zgłosiło się więcej chętnych, niż przewidywał projekt. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 odbył się bezalkoholowy Wieczór Sylwestrowy dla mieszkańców Legionowa

W imprezie uczestniczyło 117 osob – m.in. osoby uzależnione i współuzależnione skierowane przez Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legionowo i Parafię p.w. św. Jana Kantego w Legionowie, uczestnicy psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia psychoemocjonalnego /głównie osoby współuzależnione/ prowadzonej przez Fundację Pasja Życia na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Legionowo, jak rownież osoby nieuzależnione i nie mające osob uzależnionych w swoim najbliższym otoczeniu. Charakter imprezy – urozmaiconej zabawą taneczną, koncertem piosenek np. Edit Piaf, nauką tańców, konkursami, oraz innymi formami aktywnej zabawy – pomógł jej uczestnikom radzić sobie z tremą przed kontaktem z nieznajomymi, łatwiej nawiązywać relacje międzyludzkie w zróżnicowanym otoczeniu, nauczył zabawy na trzeźwo, oraz wzbudził chęć działania na rzecz osób zagrożonych lub wychodzących z nałogów.
phoca_thumb_l_dsc00611-1000 phoca_thumb_l_dsc00629-1000

* 2008
Kalendarz  – Projekt Pasja Życia
phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-08 phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-04 phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-01 phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-06 phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-28phoca_thumb_l_kalendarz pz 2008 227x305-page-03

* 2007
Pasja Życia w Fabryce Trzciny
phoca_thumb_l_dscf0059-1000 phoca_thumb_l_dscf0179-1000 phoca_thumb_l_dscf0157-1000 phoca_thumb_l_dscf0074-1000 phoca_thumb_l_dscf0068-1000