Pomożemy ci zacząć od nowa !! Z nami wrócisz na rynek pracy
Bezpłatne warsztaty dla osób bezrobotnych
–    warsztaty zawodowe: gastronomiczny i hostelowy
–    doradztwo zawodowe
–    pomoc psychologiczna
–    zajęcia z integracji społecznej

W ramach warsztatów oferujemy:

– świadczenie socjalne w kwocie: 754,00 zł.  (składki emerytalne )
– pracę 5 h dziennie, ciepły posiłek
– świadczenia integracyjne ( kino, teatr)
– zajęcia  indywidualane lub grupowe
– pakiet socjalny przez cały okres trwania umowy od 12 do 18 m-cy.

Centrum Integracji Społecznej PASJA ŻYCIA powstało dzięki dofinansowaniu
z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Będziemy również współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Gminy w Legionowie.
Nasze działania są skierowane do osób bezrobotnych, uzależnionych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym – szczególnie dla tych, którzy chcą
powrócić na rynek pracy oraz poprawić swoją sytuację życiową.
Warsztaty organizowane przez Centrum Integracji Społecznej

Zapraszamy po więcej informacji.

Chętnych prosimy o kontakt: 511-072-038

Projekt Centrum Integracji Społecznej powstał przy wsparciu środków z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego.