Hostel przeznaczony jest dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po terapii długoterminowej, pełnoletnich do 35 roku życia z całej Polski.
Hostel znajduje się w Młodzieżowym Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego przy ul. Strużańskiej 2B w Legionowie.

Chętnych prosimy o kontakt: 509-432-492

Projekt Hostel powstał przy wsparciu środków z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego.