Modlitwa Fundacji


Boże, miłosierny Ojcze

uwielbiamy Cię za nieskończoną Twą miłość do każdego człowieka.


Jezu, Synu Boży

uwielbiamy Cię za Twoją wierność woli Ojca i dzieło Odkupienia


Duchu Św. Pocieszycielu

uwielbiamy Cię za wszystkie święte natchnienia, którymi nas obdarowujesz.


My, członkowie Fundacji “Pasja Życia”

pokornie prosimy

uczyń z nas narzędzie Twojego działania

byśmy nieśli

miłość, tam gdzie jest nienawiść,

pokój, gdzie panuje niezgoda,

prawdę, gdzie szerzy się kłamstwo,

dobro, gdzie dzieje się krzywda.


Byśmy napełnieni Twoim Duchem

umieli radośnie opowiadać światu o Twoim miłosierdziu

i w ten sposób odkrywać pasję życia,

która w pełni jest w Tobie.


Maryjo Matko miłosierdzia, módl się za nami!

s. Józefo Menendez, módl się za nami!

Janie Pawle II módl się za nami!


Amen.Modlitwa w celu otrzymania łask za pośrednictwem Siostry Józefy


O Jezu, który nie możesz się oprzeć błaganiom duszy,

spodziewającej się wszystkiego od Ciebie,

udziel nam, błagamy Cię, wiary i ufności,

oraz łaski zawierzenia się Tobie,

byśmy mogli wzruszyć Serce Twoje

i w ten sposób otrzymać od Twej wszechpotężnej Dobroci

to, co z pokorą prosimy dla Twej nieskończonej chwały

i dla przyspieszenia Twego Królestwa Miłości i Miłosierdzia.


O Jezu ukochany,

uwielbij Serce Swoje, udzielając nam łaski

(nawrócenia, uzdrowienia, czy innych dóbr duchowych lub doczesnych),

o którą Cię prosimy za pośrednictwem Twej pokornej służebnicy

Siostry Józefy.