Fundacyjna Lista Honorowa

 1. ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA – SACRE – COEUR
 2. KONFERENCJA EPISKOPATU WŁOCH
 3. RENOVABIS – Charytatywna organizacja Katolików z Niemiec
 4. Państwo Iwona i Jacek Waksmundzcy – FUNDACJA PROJAN
 5. CARITAS POLSKA
 6. PGE – Polska Grupa Energetyczna Oddział Warszawa ul. Marsa 95
 7. Pani Agnieszka Wąsowska – Fundacja Warbud – Warto Pomagać
 8. Pan Andrzej Anuszkiewicz
 9. Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
 10. Śp. Pani Maria Witczuk
 11. Śp. Pan Tadeusz Kierzkowski
 12. Pani Barbara Kierzkowska
 13. Śp. Ks. Piotr Mazur
 14. Pan Szymon Kosinski
 15. Pan Marcin Styczeń
 16. Pan Mecenas Jacek Wegner
 17. Pani Marta Dąbrowska
 18. Pani Maria Rudolf
 19. Pan Robert Ziaja
 20. Pan Jan Berger
 21. Pani Magdalena Chomicz
 22. Pan Andrzej Bojakowski – ALMATEX
 23. Ks. Jan Zieliński
 24. Ks. Romuald Jaworski
 25. Pani Agata Puścikowska