Zakres usług:

 1. Psychologiczne;
 2. Psychoterapeutyczne;
 3. Pedagogiczne;
 4. Mediacje;
 5. Egzorcysta;
 6. Prawnicze;
 7. Psychiatryczne;
 8. Terapia uzależnień;
 9. Biofeedback.

Cele i specyfikacja działania – integratywna pomoc w sytuacjach trudnych, zaburzeń psychospołecznych i duchowych. Uwzględnianie integratywnego charakteru posługi z uwzględnieniem sfery: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Zakres działań: terapia, psychoterapia, socjoterapia, edukacja (warsztaty, trening zastępowania agresji, motywacyjny), profilaktyka.

Nasi współpracownicy:

 

Magdalena Boniecka

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Absolwentka licznych studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych między innymi w zakresie zamówień publicznych, rzeczoznawstwa majątkowego, prawa europejskiego oraz administracji publicznej.

Ma prawo prowadzenia mediacji cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Posiada uprawnienie do udziału w postępowaniach kanonicznego stwierdzenia nieważności małżeństw.

 

s. Jolanta Glapka RSCJ
Siostra ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego.

Ukończyła:
Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim
Psychoterapię chrześcijańską w S.P.Ch. – Warszawa
Terapię uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia
Teologię na Bobolanum w Warszawie
Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego
Kierownictwo duchowe w Ignacjańskim Centrum Duchowości – Edynburg – Glasgow

Pomaga osobom:

 • Uzależnionym i współuzależnionym
 • Poszukującym sensu życia
 • Pragnącym pogłębić swoją relację z Panem Bogiem
 • Przeżywającym kryzys wiary
 • Cierpiącym z powodu zniewoleń duchowych
 • Potrzebującym kontaktu z egzorcystą

 

Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9) ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Specjalizuje się w problematyce:

 • zaburzeń zachowania
 • uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • uzależnień od komputera
 • trudności szkolnych
 • zaburzeń odżywiania
 • trudności wychowawczych

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski
teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Ksiądz katolicki Diecezji Płockiej. Profesor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kierownik Katedry Psychologii Religii na tym uniwersytecie.

W latach 1991-1999 rektor WSD w Płocku. Wykładowca psychologii w KUL u w Lublinie (1985-1994) i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1985-2007). Współzałożyciel i wieloletni Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Autor wielu książek i artykułów.

Świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradnianą i duchową. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz małżeńską. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

 

 

Monika Jędrusiak
Certyfikowany terapeuta psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie).

Ukończyła szkolenie z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii (certyfikat). W trakcie szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej. Uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym: psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary, muzykoterapia u prof. J. Moreno, psychodrama w pracy z urazem, psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym, praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora, Socjometria u Bernda Fichtenhofera, praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu, psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke, monodrama w psychoterapii indywidualnej, współczesna psychodrama w pracy z traumą, choreoterapia I, II stopień, podstawy Dance Movement Therapy, stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzmem.
Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu, szkolenie na temat Zespołu Aspergera, profilaktyka uzależnień, profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17.
Ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis. Współpracowała z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka, prowadziła grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapię grupową i sacrodramę. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapie grupową i indywidualną.

 

Robert Łukowski
Psycholog (28 lat doświadczenia), certyfikowany trener FRIS®, trener biznesu.
Pomaga w obszarze problemów związanych z:

 • funkcjonowaniem w świecie biznesu, pracy
 • trudnościami w relacjach małżeńskich
 • brakiem poczucia własnej wartości
 • brakiem asertywności
 • lękami
 • trudnościami natury egzystencjalnej i religijnej
 • komunikacją małżeńską, partnerską, biznesową
 • brakiem umiejętności społecznych

Porady, konsultacje, możliwość diagnozy stylu myślenia i działania w oparciu o metodologię FRIS®.

 

mgr Agnieszka Makowska
psycholog, psycholog rozwojowo – wychowawczy dzieci i młodzieży, pedagog, terapeuta dysleksji, terapeuta 2 stopnia TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapeuta 2 stopnia TUS – treningu umiejętności społecznych, praktyk metody Kids Skills i Mission Possible, praktyk metody TZA – Treningu Zastępowania Agresji.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.
Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

 

Karol Talar
Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Posiadam certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Mam przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe w pomaganiu osobom uzależnionym. Pracowałem w stacjonarnym ośrodku dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej 2001-2019 oraz w poradni uzależnień w Nowym Dworze Mazowieckim od 2010r. Konsultuje indywidualnie osoby dorosłe i młodzież uzależnioną od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (np.hazard).

 

 

 

 

 

Justyna Wawrzyniak
Specjalista do spraw rodziny (familiolog), psychoterapeuta – w trakcie szkolenia (4 rok)

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od lat 16) i dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Udzielam konsultacji psychologicznych. Dbam o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przeze mnie procesów terapeutycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w obszarze poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego, a także w ramach stażu w Stowarzyszeniu Aslan-Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie.
Pomagam osobom, które

 • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową,
 • stoją u progu ważnej zmiany życiowej,
 • mają problem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych,
 • doświadczają trudności w relacjach z bliskimi,
 • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym,
 • doświadczają niezadowolenia z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć),
 • nie panują nad emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem,
 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju,
 • mają problemy z autoagresją,
 • czują się nierozumiane przez otoczenie,
 • często doświadczają samotności, lęku, smutku,
 • doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji,
 • doświadczają problemów szkolnych lub zawodowych,
 • przeżywają stratę bliskiej osoby,
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej,

W przypadku pacjentów nastoletnich (niepełnoletnich) pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami/opiekunami pacjenta, kolejna z samym pacjentem.

Szkoły/kursy/szkolenia/staże:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek Nauki o Rodzinie
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkolenie psychoterapeutyczne posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie)
 • Staż psychoterapeutyczny w Stowarzyszeniu Aslan. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie

 

mgr Sylwia Wójcikowska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia, posiada certyfikat Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomani.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje z :

 • uzależnionymi od substancji psychoaktywnych,
 • osobami zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi,
 • bliskimi osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie,
 • osobami z syndromem DDA,

Swoją pracę poddaje superwizji.
Przyjmuje w Fundacji oraz on-line.

 

Violetta Zając rscj,
Psychoterapeutka systemowa, pedagog

Ukończyła atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie.

Ukończyła prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek szkolenie ”Terapia par” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Posiada certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego towarzystwa Psychologicznego.
Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
W Fundacji Pasja Życia prowadzi terapię rodzin, małżeństw, par w nurcie systemowym. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
W mojej pracy terapeutycznej zależy mi na całościowym rozumieniu osoby oraz uwzględnieniu kontekstu społecznego i   duchowego w którym dana osoba żyje.
Na konsultacje i terapię zapraszam pary i rodziny, które:

 • doświadczają trudności w relacjach
 • kryzysu związanego z chorobą członka rodziny lub z innymi okolicznościami
 • problemami związanymi z etapem życia rodziny: urodzenie dziecka, okres dojrzewania dzieci, odchodzenie dzieci z domu

Przyjmuje:
wtorki godz. 16 – 20.30

Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pracowała jako wychowawczyni-socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami.
Obecnie pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par.

 

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Biofeedback jest niezwykle ciekawą i skuteczną metodą stosowaną w leczeniu różnorodnych schorzeń. Trening biofeedback pozwala nauczyć się przejmować kontrolę nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami, co z kolei pozwala na zwalczanie objawów pewnych chorób.