Nasi specjaliści:

 

Iwona Czuma – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
W Fundacji Pasja Życia jest psychologiem, psychoterapeutą.

W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracowała jako wykładowca z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Współpracuje z Akademią Psychoterapii INTEREGO.

Od 1994 r. w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie przyjmuje osoby zmagające się z różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi a zwłaszcza szeroko rozumianymi depresjami i zaburzeniami lękowymi. Prowadzi również praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. Główne obszary zainteresowań to neuronauka w psychoterapii, sukces zawodowy, pracoholizm.

 

Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9) ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Specjalizuje się w problematyce:

 • zaburzeń zachowania
 • uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • uzależnień od komputera
 • trudności szkolnych
 • zaburzeń odżywiania
 • trudności wychowawczych

 

Monika Jędrusik
Certyfikowany terapeuta psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie).

Ukończyła szkolenie z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii (certyfikat). W trakcie szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej. Uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym: psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary, muzykoterapia u prof. J. Moreno, psychodrama w pracy z urazem, psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym, praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora, Socjometria u Bernda Fichtenhofera, praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu, psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke, monodrama w psychoterapii indywidualnej, współczesna psychodrama w pracy z traumą, choreoterapia I, II stopień, podstawy Dance Movement Therapy, stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzmem.
Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu, szkolenie na temat Zespołu Aspergera, profilaktyka uzależnień, profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17.
Ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis. Współpracowała z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka, prowadziła grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapię grupową i sacrodramę. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapie grupową i indywidualną.

 

Sylwia Wójcikowska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia, posiada certyfikat Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomani.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje z :

 • uzależnionymi od substancji psychoaktywnych,
 • osobami zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi,
 • bliskimi osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie,
 • osobami z syndromem DDA,

Swoją pracę poddaje superwizji.
Przyjmuje w Fundacji oraz on-line.

 

Violetta Zając rscj,
Psychoterapeutka systemowa, pedagog

Ukończyła atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie.

Ukończyła prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek szkolenie ”Terapia par” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Posiada certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego towarzystwa Psychologicznego.
Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
W Fundacji Pasja Życia prowadzi terapię rodzin, małżeństw, par w nurcie systemowym. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
W mojej pracy terapeutycznej zależy mi na całościowym rozumieniu osoby oraz uwzględnieniu kontekstu społecznego i   duchowego w którym dana osoba żyje.
Na konsultacje i terapię zapraszam pary i rodziny, które:

 • doświadczają trudności w relacjach
 • kryzysu związanego z chorobą członka rodziny lub z innymi okolicznościami
 • problemami związanymi z etapem życia rodziny: urodzenie dziecka, okres dojrzewania dzieci, odchodzenie dzieci z domu

Przyjmuje:
wtorki godz. 16 – 20.30

Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pracowała jako wychowawczyni-socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami.
Obecnie pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par.