Nasi specjaliści:

Violetta Zając rscj, psychoterapeutka rodzinna i indywidualna, pracuje z młodzieżą; posiada certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

W Fundacji Pasja Życia prowadzi terapię rodzin, małżeństw, par.
Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pracowała jako wychowawczyni-socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z  ich rodzinami.
Obecnie pracuje również jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl w Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
Ukończyła:

 • studia wyższe, kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja.
 • atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie.
 • szkolenie prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek ”Terapia par” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
  Ponadto posiada certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego towarzystwa Psychologicznego. Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
  Więcej informacji: violettazajac.wordpress.com

Elżbieta Prusinstruktor terapii uzależnień, przeszła 12 krokowy program w Strzyżenie, którego również była kierownikiem, a także chrześcijańskie Warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” w którym obecnie jest współprowadzącą.

W Fundacji Pasja Życia jest specjalistą terapii uzależnień.

Posiada bogate doświadczenie życiowe: alkoholizmu rodzica, własnego uzależnienia, rozpadu małżeństwa oraz wynikających z tego dysfunkcji, które dotknęły trójkę jej dzieci.
Ukończyła szkolenia:

 • warsztaty umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
 • warsztaty edukacyjne dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków,
 • warsztat umiejętności psychologicznych, „Jak wyjść ze współuzależnienia”, „Jak pokonać rodzicielską bezradność”.
  Swoją pomoc kieruje do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych szczególnie alkoholu, współuzależnionych, młodzieży i dorosłych w których domu lub innym środowisku są osoby uzależnione.
  Z osobami chętnymi zmienić i polepszyć jakość swojego życia,
  pracuje nad:
 • motywacją do podjęcia terapii lub innych form zdrowienia w zakresie
  uzależnienia i współuzależnienia
 • zrozumiem swoich postaw i decyzji
 • wsparciem w okresie zdrowienia

Obecnie w Fundacji pracuje w Punkcie Konsultacyjnym jako terapeuta uzależnień, prowadzi grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z kolei w Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji pracuje jako Instruktor Rozwoju Osobistego.

Iwona Czuma – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

W Fundacji Pasja Życia jest psychologiem, psychoterapeutą. 

W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracowała jako wykładowca z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Współpracuje z Akademią Psychoterapii INTEREGO.

Od 1994 r. w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie przyjmuje osoby zmagające się z różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi a zwłaszcza szeroko rozumianymi depresjami i zaburzeniami lękowymi. Prowadzi również praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. Główne obszary zainteresowań to neuronauka w psychoterapii, sukces zawodowy, pracoholizm.

Sylwia Wójcikowska  – Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz specjalista psychoterapii uzależnień, posiadająca certyfikat Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

W Fundacji Pasja Życia jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień.

Doświadczenie zdobyła pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W kolejnych latach podejmowała pracę w poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz programie metadonowym, pracując z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, oraz z ich rodzinami. Jest biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz wykładowcą przygotowującym przyszłych terapeutów uzależnień. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Pracuje z: osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, z osobami z syndromem DDA, młodzieżą pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, mającymi problemy w relacjach w związku, oraz w relacjach interpersonalnych, z cierpiącymi na zaburzenia depresyjne oraz odczuwającymi niskie zadowolenie z jakości swojego życia.

 

Monika Jędrusik Certyfikowany terapeuta psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie). Uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym:

 • Psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary,
 • Muzykoterapia u prof J. Moreno,
 • Psychodrama w pracy z urazem,
 • Psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym,
 • Praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora,
 • Socjometria u Bernda Fichtenhofera,
 • Praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu,
 • Psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke,
 • Monodrama w psychoterapii indywidualnej,
 • Choreoterapia I, II stopień,
 • Podstawy Dance Movement Therapy,
 • Stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzme
 • Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu, szkolenie na temat Zespołu Aspergera,
 • Profilaktyka uzależnień,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17

Ukończyła studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis.

Współpracowała z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem Dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka, prowadziła grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Od 2012 roku w ramach projektów Fundacji Pasja Życia prowadzi grupy rozwojowe metodą psychodramy dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Legionowie. Współpracuje z Poradnią Gocław w Warszawie.

 

Daniel Grygorcewicz – psycholog kliniczny

Moja specjalność to:

* Zaburzenia psychotyczne (psychoterapia w schizofrenii)
* Zaburzenia afektywne
* Nerwice

W 2007 uzyskał tytuł magistra psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie

Praktykę kliniczną odbył na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz Neuropsychiatrycznego Szpitala w Kościanie.

Od 2009 r. świadczy usługi psychologiczne na rzecz ośrodków służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Prowadzi także praktykę prywatną. Obecnie realizuję projekty pomocy psychologicznej w

 • Fundacji Pasja Życia w Legionowie
 • OPS w Dobczycach
 • Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach