Centgrum Integracji Społecznej – CIS


kawiarnia2

Pomożemy ci zacząć od nowa !!! Z nami wrócisz na rynek pracy

Bezpłatne warsztaty dla osób bezrobotnych

  • warsztaty zawodowe: gastronomiczny i hostelowy
  • doradztwo zawodowe
  • pomoc psychologiczna
  • zajęcia z integracji społecznej

W ramach warsztatów oferujemy:

  • świadczenie socjalne w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych .  (składki emerytalne )
  • pracę minimum 6 h dziennie, posiłek
  • świadczenia integracyjne ( kino, teatr)
  • zajęcia  indywidualne lub grupowe
  • pakiet socjalny przez cały okres trwania umowy od 12 do 18 m-cy.

Centrum Integracji Społecznej PASJA ŻYCIA powstało dzięki dofinansowaniu z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Gminy w Legionowie.

Nasze działania są skierowane do osób bezrobotnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – szczególnie dla tych, którzy chcą powrócić na rynek pracy oraz poprawić swoją sytuację życiową.

Warsztaty organizowane są przez Centrum Integracji Społecznej

Projekt Centrum Integracji Społecznej powstał przy wsparciu środków z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego.